Pas 10 vitesh aktiviteti didaktik prane Universitetit Katolik Zonja e Keshillit te Mire eshte koha per te bere disa
refleksione dhe bilance. Rasti ne fjale, i numrit te pare te nje reviste italo-shqiptare me duket vecanerisht i gezueshem
dhe per te mos u humbur. Nuk eshte aspak e thjeshte te permbledhesh ne nje gjysme faqe gjithe cka
ndodhur ne kaq shume vite, qe prej kohes kur, me kerkese te Universitetit Tor Vergata, vendosa te pranoj detyren
qe mu besua, ate te mesimdhenies, ne saje te te ciles un gjenda per here te pare ne Tirane. Nuk e fsheh nje lloj shqetesimi
fillestar qe pata, i cili rezultoi te ishte i pa motivuar dhe ne keta vite u transformua ne nje emocion tjeter, me natyre teper
te ndryshme dhe te thelle, qe eshte madje edhe e veshtire te pershkruhet.
Kur vendosa per here te pare te shkoja ne nje vend te huaj, eshte pothuajse natyrale qe ndjesite e para te jene te nje natyre
mosbesuese, madje mund te them “vezhguese”; eshte si nje gare ne te cilen pritet levizja e pare; eshte fruti i nje frike
te lindur ndaj asaj qe eshte per ne e panjohur ose imagjinohet te jete burim rreziqesh. Eshte pikerisht kjo ajo qe ndjeva
kur mberrita per here te pare ne Shqiperi. Eshte ne te njejten kohe e njejta ndjesi qe me eshte referuar edhe nga kolege
te mite, qe si une, kishin ardhur ne Tirane per te dhene mesim. Me duhet ta them se keto frikera u mposhten pa nje pa
dy nga kurioziteti per te njohur me mire zakonet, traditen dhe kulturen shqiptare, e cila ne harkun kohor te pak viteve
nga renia e diktatures, po pesonte evolucione te shpejta ne drejtim pozitiv, ndryshime per te cilat ne, docentet italiane, u
beme menjehere te vetedijshem, per faktin se nuk duhet te ishim spektatore te thjeshte, por duhet te ishim midis aktoreve
kryesore. Shume prej nesh, ndoshta edhe me mendjemadhesi brenda, kane pasur ndjesine se po bejne histori, pikerisht se
kane pasur mundesine te shkruajne ndonje faqe si kjo dhe per kete te ndihen te privilegjuar. Eshte kjo fryma qe ka motivuar
dhe vazhdon te motivoje ende sot shume prej nesh, qe na shtyn te vazhdojme ne kete projekt edukativ qe ka pasur
vleren jo vetem te sjelljes se kultures ne nje vend te ndeshkuar per vite nga totalitarizmi, por edhe ate te kthimit te besimit
te te rinjte, mbi mundesite e zhvillimit te ketij vendi. Ndihesha i mirepritur kur ne salla shihja djem dhe vajza shqiptare,
te cilet ishin larguar me heret nga Shqiperia ne kohen e diktatures, tashme ktheheshin te studionin ne vendin e tyre pas
shume vitesh mungese. Shume prej ketyre studenteve sot jane diplomuar dhe kane vendosur te qendrojne e te punojne ne
Shqiperi, duke u bere keshtu protagoniste te te ardhmes se ketij vendi. Kesaj i duhet shtuar edhe mundesia qe kane patur
shume studente italiane, te vijne dhe te formohen ne Shqiperi: edhe ata kane luajtur dhe po luajne ende nje rol thelbesor
ne ndertimin e nje raporti midis dy vendeve, te afte per te cuar perpara sfiden europiane te dialogut dhe te mirekuptimit
nderkulturor. Ti shohesh kaq harmonisht te perzier, perfaqeson nje qellim te konkretizuar ne kenaqesine e te takuarit,
te shkembit te pervojes dhe per pasoje i ka dhene jete nje intensifikimi te raporteve kulturore dhe shoqerore qe jane ne
themel te pothuajse cdo projekti te shkembimit edukativo-formativ qe ne rastin specifik ka rrenje te perbashketa dhe ushqehet
nga marredheniet historike midis popullit italian dhe atij shqiptar. Eshte e natyrshme qe ne kete atmosfere te nje
fermentimi kulturor, te munden lehtesisht dhe ndonjehere edhe papritur, te lindin ide dhe te konkretizohen projekte.
Ideja e themelimit te nje reviste stomatologjike ne Shqiperi lindi nga nje darke mes dy miqsh, te cilet ne nje dite Gushti
u gjenden se bashku ne nje restorant prane bregdetit te fshatit Dhermi, ne jug te Shqiperise, shoqeruar me familjet perkatese,
thuajse rastesisht, duke folur per shumecka e per asgje. Ne pamje te pare ishte ne nje sfond miqesor, normal dhe
konfidencial. Cfare ka te vecante kjo situate? Eshte fakti se dy miqte jane njeri italian e tjetri nje shqiptar: behet fjale per
Edmond Mema, nje shqiptar qe ka jetuar prej vitesh ne Itali dhe ka vendosur qe prej 5 vjetesh te kthehet e te punoje ne
vendin e tij dhe qe misheron thellesisht shpirtin aktual te Shqiperise, fermentin e saj te madh intelektual, te cilit i bashkohet
nje prirje e natyrshme per sipermarrje. Themeloi shoqerine Dental Leader Corsi e cila ne harkun kohor te pak viteve
arriti objektiva te rendesishem ne fushen e formimit profesional pas diplomimit ne stomatologji, duke u bere nje pike
referimi per te gjithe mjeket stomatologe shqiptare. Aktivitetet e perditesimit qe Edmond Mema vazhdon te propozoje
jane pergjigja ndaj kerkesave konkrete per perditesim te profesionisteve shqiptare.
Ne kete atmosfere te mireqenies dhe kenaqesise, ndjehet nje deshire e ndersjelle per bashkepunime frytdhenese. Propozimi
i themelimit te nje reviste, duke bashkepunuar secili me aftesite e tij, perfaqeson edhe njehere nje pikepjekje pjellore
midis dy boteve ne pamje te ndryshme.
Bashkepunimi nderkombetar, shpirti i iniciativave intelektuale, qe lindja e Universitetit Katolik Zonja e Keshillit te Mire
perfaqesoi per Shqiperine, ka gjeneruar rezultate konkrete qe me kohen jane zhvilluar dhe jane bere gjithnje e me te rendesishem.
Para se gjithash eshte ndertimi i nje komiteti shkencor, i cili i rritur ne numer dhe duke u maturuar ka sot nevojen
te perfaqesoje historine e tij shkencore. Lindja e nje reviste transformon ate qe, ne fillim eshte kronike, ne nje tregim
historik.
Jemi brenda historise kur si aktore jetojme nje eksperience. Detyra eshe moral per nje docent dhe e tregojme historine neper
salla leksionesh, ne seminare, ne konferenca, duke rinovuar ate pakt mes gjeneratash qe ushqen rritjen e cdo vendi.
Nuk eshte pra nje rastesi lindja e revistes se pare stomatologjike nga nje kontekst sfide. Nuk eshte rastesi as koha, kur vitet
dhe floket e bardha kane sjelle ndergjegjesimin e duhur te shikimit te matur drejt vetvetes, drejt realitetit shqiptar dhe
drejt te ardhmes se Universitetit.
Falenderimi im shkon per te gjithe koleget qe kane dhe disponibilitetin e tyre per te ndertuar komitetitin e redaktimit dhe
kane marre pjese ne realizimin e ketij numri. U uroj te gjitheve nje pune te mbare!
Prof. Asc. Vincenzo Campanella

Dopo 10 anni di attività didattica presso l’Università Cattolica Nostra Signora del Buon Consiglio è tempo di fare
alcune riflessioni e provare a trarre alcuni bilanci. L’occasione del primo editoriale su una rivista italo-albanese
mi sembra particolarmente felice e da non perdere. Non è facile riassumere in una mezza pagina quanto accaduto
in così tanti anni, da quando, su richiesta dell’Università di Tor Vergata, decisi di accettare l’incarico d’insegnamento
affidatomi e mi recai per la prima volta a Tirana. Non nascondo una certa preoccupazione iniziale che però
sirivelò immediatamente immotivata e nel corso di questi anni si è trasformata in emozioni così diverse e profonde che è
anche difficile descriverle.
Quando decidi per la prima volta di andare in un paese straniero è quasi naturale che le prime sensazioni possano essere
di diffidenza e per così dire di “studio”; è come una competizione in cui si aspetta la prima mossa;è frutto di un’innata
paura di ciò che non si conosce o s’immagina possa essere fonte di rischi. E’ quello che ho provato quando per la prima
volta sono venuto in Albania. Ed è la stessa sensazione che mi raccontano aver provato molti miei colleghi che, come me,
sono venuti a insegnare a Tirana. Devo dire che questi timori sono stati rapidamente sopraffatti dalla curiosità di conoscere
meglio usi, tradizioni e cultura albanesi che negli anni dopo la caduta della dittatura stavano subendo rapidissime
evoluzioni in senso positivo e di cui noi docenti italiani ci siamo subito resi conto di essere non semplici spettatori ma tra
i principali attori. Molti di noi, forse in modo presuntuoso, hanno avuto la sensazione di fare la storia, di poterne scrivere
qualche pagina e per questo di sentirsi dei privilegiati. E’ questo lo spirito che ha animato e che anima molti di noi e
che ci spinge a continuare in questo progetto educativo che ha avuto il merito non solo di portare cultura in un paese
penalizzato da anni di totalitarismo ma anche quello di far tornare la fiducia nei giovani sulle possibilità di sviluppo di
questo paese. Ero rallegrato quando nei nostri corsi vedevo iscritti ragazzi e ragazze albanesi, fuggiti dall’Albania al tempo
della dittatura, tornati a studiare nel proprio paese dopo anni di assenza. Molti di questi studenti ora laureati hanno
deciso di fermarsi e lavorare in Albania diventando loro stessi protagonisti del futuro di questo paese. A questo bisogna
aggiungere l’opportunità che hanno avuto molti studenti italiani di venire a formarsi in Albania: anche loro hanno avuto
e stanno avendo un ruolo fondamentale nella costruzione di questo rapporto tra due Paesi, capaci di portare avanti la
sfida europea del dialogo e della comprensione interculturale. Vederli così ben amalgamati è un grande traguardo che si
concretizza nel piacere di incontrarsi, di scambiare esperienze e come naturale conseguenza ha generato un intensificarsi
di rapporti culturali e sociali che sono alla base di qualsiasi progetto di interscambio educativo e formativo che nel caso
specifico ha radici comuni e si nutre di storiche relazioni tra il popolo albanese ed italiano. E’ naturale che in questo clima
di grande fermento culturale possano facilmente, e talvolta in modo inaspettato, nascere idee e concretizzarsi progetti.
L’idea di fondare una rivista odontoiatrica in Albania nasce da un incontro a pranzo tra due amici che in una giornata
d’Agosto si ritrovano insieme in un ristorante sul mare a Dhermì, nel sud dell’Albania, con le rispettive famiglie, quasi per
caso, parlando del più e del meno.Sembra un contesto amichevole, normale e confidenziale. Cosa ha di particolare questa
situazione? E’ che i due amici sono un italiano ed un albanese: il sottoscritto e Edmond Mema, un albanese vissuto per
diversi anni in Italia che ha deciso da cinque anni di tornare a lavorare nel suo Paese e che incarna profondamente lo
spirito attuale dell’Albania, il suo grande fermento intellettuale, a cui si unisce una naturale dote imprenditoriale. Fonda
la società Dental Leader Corsi che nell’arco di pochi anni raggiunge importanti traguardi nel campo della formazione post
laurea odontoiatrica diventando un punto di riferimento per tutti i Dentisti Albanesi. Le attività di aggiornamento che Edmond
Mema continuamente propone sono la risposta alle concrete richieste di aggiornamento dei professionisti albanesi.
In quest’atmosfera di benessere e di piacere, come è di una colazione tra amici, si respira una reciproca voglia di proficue
collaborazioni. La proposta di fondare una nuova rivista, collaborando ognuno per le proprie competenze rappresenta ancora
una volta l’incontro fertile tra mondi apparentemente diversi.
La collaborazione internazionale, spirito dell’iniziativa intellettuale che la nascita dell’Università Cattolica Nostra Signora
del Buon Consiglio ha rappresentato per l’Albania, ha generato risultati concreti che nel tempo sono divenuti sempre più
importanti. Primo tra tutti è la costituzione di una comunità scientifica, di docenti e discenti, che crescendo nel numero e
maturando ha oggi la necessità di rappresentare la sua storia scientifica. La nascita di una rivista trasforma quello che,
giustamente agli inizi è cronaca, in racconto storico.
Siamo dentro la storia quando da attori viviamo un’esperienza e scriviamo la storia quando, e il dovere è morale per un
docente, raccontiamo la storia nelle aule, nei seminari, nelle conferenze rinnovando quel patto tra generazioni che alimenta
la crescita di ogni paese.
Non è un caso, quindi che la nascita della prima rivista odontoiatrica albanese avvenga in questo contesto abituato alle
sfide.
Non è casuale nemmeno il tempo,in quanto gli anni trascorsi e i capelli bianchi hanno portato la giusta consapevolezza
dello sguardo maturo verso se stessi, verso la realtà albanese e verso il futuro della Università.
Il mio ringraziamento va ai colleghi che hanno dato la disponibilità per costituire il comitato di redazione e hanno partecipato
alla realizzazione di questo numero e auguro a tutti noi un buon lavoro.
Prof. Asc. Vincenzo Campanella